เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00098679
บาร์โค้ด30020000954661
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1496 (17 เม.ย.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า21 Apr 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0