เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00098727
บาร์โค้ด30020000954802
เล่มvol. 138 spp. 48 Mar. 2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า22 Apr 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0