เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058619
หมายเลขทรัพยากรi00098752
บาร์โค้ด30020000954943
เล่มvol. 38 no. 4 Apr. 2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า23 Apr 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0