เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062949
หมายเลขทรัพยากรi00098986
บาร์โค้ด30020000955320
เล่มvol. 36 no. 1 May 2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า30 Apr 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0