เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00099105
บาร์โค้ด30020000955502
เล่ม8,94/พ.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า12 May 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0