เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00099135
บาร์โค้ด30020000955569
เล่มvol. 32 no. 4/May2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า13 May 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0