เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00099217
บาร์โค้ด30020000955742
เล่มvol. 51 no. 2 (Apr.) 2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 May 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0