เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00099305
บาร์โค้ด30020000956047
เล่มปีที่ 33 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ต.ค.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า21 May 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0