เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00100327
บาร์โค้ด30020000956161
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 5-8 (มี.ค.-มิ.ย.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า2 Jul 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0