เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00100330
บาร์โค้ด30020000956203
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค./ต.ค.) 2538
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า2 Jul 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0