เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00100329
บาร์โค้ด30020000956229
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (ม.ค.) 2536
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า2 Jul 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0