เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00100344
บาร์โค้ด30020000956468
เล่มปีที่ 26 ฉบับที่ 3-5 (ม.ค.-มี.ค.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า2 Jul 2009
จำนวนครั้งที่ยืม1