เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00100351
บาร์โค้ด30020000956609
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 6-9 (เม.ย.-ก.ค.) 2540
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า2 Jul 2009
จำนวนครั้งที่ยืม1