เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00100902
บาร์โค้ด30020000956948
เล่ม19-20,10-2/ส.ค.-ธ.ค.2541
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า27 Jul 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0