เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00100901
บาร์โค้ด30020000956963
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 9-12 (ก.ค-ต.ค.) 2544
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Jul 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0