เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00100900
บาร์โค้ด30020000956989
เล่มปีที่ 20-21 ฉบับที่ 11-2 (ก.ย.-ธ.ค.) 2542
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Jul 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0