เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00105687
บาร์โค้ด30020000957003
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 10-12 (ส.ค.-ต.ค.) 2538
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า28 Jan 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0