เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00100898
บาร์โค้ด30020000957029
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1-4 ม.ค.-ต.ค. 2546
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Jul 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0