เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00100802
บาร์โค้ด30020000957045
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 9-12 (ก.ค.-ต.ค.) 2525, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (พ.ย.) 2525
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า23 Jul 2009
จำนวนครั้งที่ยืม1