เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00099328
บาร์โค้ด30020000957102
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 7/พ.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า22 May 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0