เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00099360
บาร์โค้ด30020000957268
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1501/22 พ.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า23 May 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0