เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00099490
บาร์โค้ด30020000957540
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1502/29 พ.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า1 Jun 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0