เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00099570
บาร์โค้ด30020000957680
เล่มvol. 32 no. 5/Jun.2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า8 Jun 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0