เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00099566
บาร์โค้ด30020000957763
เล่ม8,95/มิ.ย.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า8 Jun 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0