เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00099603
บาร์โค้ด30020000957847
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 8 มิ.ย.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า11 Jun 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0