เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00099607
บาร์โค้ด30020000958001
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1503/05 มิ.ย.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า11 Jun 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0