เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00099770
บาร์โค้ด30020000958183
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1504/12 มิ.ย.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า17 Jun 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0