เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00099831
บาร์โค้ด30020000958324
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1499/08 พ.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า17 Jun 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0