เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00100181
บาร์โค้ด30020000958589
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1505/19 มิ.ย.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า29 Jun 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0