เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00100295
บาร์โค้ด30020000958902
เล่ม8,96/ก.ค2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า1 Jul 2009
จำนวนครั้งที่ยืม1