เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00100322
บาร์โค้ด30020000959025
เล่มปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เม.ย.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า2 Jul 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0