เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00100546
บาร์โค้ด30020000959264
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1508/10 ก.ค2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Jul 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0