เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00100584
บาร์โค้ด30020000959348
เล่มvol. 32 no. 6 Jul.2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Jul 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0