เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00100599
บาร์โค้ด30020000959421
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 9 ก.ค2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Jul 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0