เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00100876
บาร์โค้ด30020000959603
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1510/24 ก.ค2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Jul 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0