เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00101064
บาร์โค้ด30020000959728
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 97 (ส.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม1