เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00101059
บาร์โค้ด30020000959785
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 10/ส.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0