เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00101103
บาร์โค้ด30020000959967
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1511/31 ก.ค2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0