เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00063582
หมายเลขทรัพยากรi00101172
บาร์โค้ด30020000960023
เล่มvol. 36 issue 1 (Winter/Spring) 2008
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0