เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00101171
บาร์โค้ด30020000960049
เล่มvol. 51 no.3 (Jul.) 2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0