เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00105446
บาร์โค้ด3002000096016
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1536 (22 ม.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Jan 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0