เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00101310
บาร์โค้ด30020000960205
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 8-12 (มิ.ย.-ต.ค.) 2543
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0