เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00101311
บาร์โค้ด30020000960221
เล่มปีที่ 23-24 ฉบับที่ 11-2 (ก.ย.-ธ.ค.) 2545
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0