เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00101313
บาร์โค้ด30020000960262
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 7-9 (พ.ค.-ก.ค.) 2538
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0