เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00101772
บาร์โค้ด30020000960304
เล่มปีที่ 4 ฉบับที่ 2-6 (ธ.ค.-เม.ย.) 2525-2526
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า1 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0