เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00101907
บาร์โค้ด30020000960346
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 4-6 (ก.พ.-เม.ย.) 2537
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0