เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00101343
บาร์โค้ด30020000960445
เล่ม6,61-64/ส.ค.-พ.ย.2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า17 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0