เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058413
หมายเลขทรัพยากรi00101300
บาร์โค้ด30020000960585
เล่มvol. 102, no. 1-2 Mar.-Jun. 2000
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0