เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062949
หมายเลขทรัพยากรi00101193
บาร์โค้ด30020000960643
เล่มvol. 36 no. 2 Aug. 2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0