เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00101206
บาร์โค้ด30020000960684
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1512/07 ส.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0